Zelfontwikkeling en ontplooiing ondersteunt

Voor veel mensen is het lastig om ruimte te vinden voor zelfontwikkeling en ontplooiing. Dit kan bijvoorbeeld komen door omstandigheden die het moeilijk maken om deze zelfontwikkeling en ontplooiingop eigen kracht uit te voeren. Daarom zijn er diverse fondsen die mensen ondersteunen bij deze zelfontwikkeling en ontplooiing. Hierdoor kunnen deze individuen beter functioneren in hun leefomgeving en in het verlengde daarvan de maatschappij in het algemeen.

Waar kan ik ondersteuning vinden voor ontwikkeling en zelfontplooiing?

Een hoop grote en kleinere fondsen bieden financiële en materiële steun aan voor individuen, groepen of instanties. In onze Fondsendatabase Armoede vind je meer dan 100 regelingen die gericht zijn op zelfredzaamheid. Hieronder delen wij drie fondsen uit onze database die hulp kunnen bieden bij zelfontwikkeling en ontplooiing.

oranje vinkje

Stichting ABCzetje

Dit fonds helpt meisjes en vrouwen in de regio Rotterdam bij hun ontwikkeling in opleiding en naar werk. ABCzetje ondersteunt speciaal vrouwen die het door omstandigheden moeite kost om dit op eigen kracht te realiseren en die geen beroep kunnen doen op gewone hulp of regelingen van de overheid.

Bijdrage: Een bijdrage aan de kosten van opleiding, cursus of studiemateriaal. Soms wordt er ook praktische hulp aangeboden.
INLOGGEN EN BEKIJKEN >>

oranje vinkje

Stichting ‘Krijg een Kans’ Meppel

Stichting ‘Krijg een Kans’ helpt vrouwen die zich in een sociaal isolement bevinden. Bijvoorbeeld door een chronisch ziekte, lage opleiding waardoor minder kansen, weinig inkomen, geen werk of geen sociaal netwerk. Het fonds stimuleert vrouwen individueel of in groepsverband in hun ontwikkeling en zelfontplooiing. Met als resultaat dat ze weer het gevoel hebben dat ze meedoen, dat ze erbij horen.

Bijdrage: maximaal € 500,-
INLOGGEN EN BEKIJKEN >>

oranje vinkje

Stichting Ruimhartig

De stichting ondersteunt individuen, groepen en instanties die ervoor kiezen om een bijdrage te leveren aan het beter functioneren en leefbaarder maken van hun leefomgeving en in het verlengde daarvan de maatschappij in het algemeen. Dat wil zeggen dat individuen die ervoor kiezen om hun bijdrage in de maatschappij te vergroten, ondersteund worden in het volgen van scholing of trainingen via de stichting.

Bijdrage: geen vaststaand bedrag
INLOGGEN EN BEKIJKEN >>

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverlenders in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47 per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.