Regeling van de maand – Stichting D0k16

Toegevoegd: Elke maand lichten wij een nieuwe regeling uit. Op deze pagina vind je dan uitgebreide informatie over deze regeling, inclusief het doel, wie aan kan vragen, de criteria, de deadline en het budget. Deze maand is dit Stichting D0k16

De regeling van de maand

D0k16 richt zich op het ondersteunen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-16 jaar, die negatieve gevolgen ondervinden van de financiële zorgen van hun ouders. Ook zijn ze er voor zwangere vrouwen die financieel onvoldoende in staat zijn om een baby-uitzet te verzamelen.

Doel

Het doel van D0k16 is het ondersteunen van kinderen met ouders die moeite hebben met de omgang met geld, of kinderen van wie de ouders net boven de inkomstengrens zitten.

Wie kan aanvragen?

Hulpverleners kunnen een aanvraag indienen. (Een hulpverlener kan bijvoorbeeld een leerkracht, verloskundige, of kraamhulp, medewerker van Sociale Zaken of een wijkteam, een bewindvoerder, maatschappelijk werker of medewerker van een kerkgenootschap zijn.)

Criteria (samenvatting)

  • De bijdrage gaat naar kinderen of jongeren van 0-16 jaar;
  • Een bijdrage in de vorm van kleding, financiële ondersteuning, grote meubelen of producten die niet bedoeld zijn voor kinderen/jongeren komen niet in aanmerking;
  • De ouders zijn op de hoogte van de aanvraag;

Budget: een bijdrage in de vorm van goederen

Deadline:
jaar rond

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverlenders in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47 per jaar

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.