Privacy & Cookies

 

 

Privacy & Cookies

Omdat wij jouw privacy belangrijk vinden!

 

Privacyverklaring

ZorgSubsidieKalender B.V., dé subsidie- en fondsenspecialist voor Zorg en Welzijn

Onze databases zijn een onmisbare bron van informatie voor de financiering van projecten voor bijzondere doelgroepen, innovaties of voor mensen in armoede en kwetsbare situaties. Wij verzorgen daarnaast webinars, trainingen, masterclasses en presentaties voor zowel beginners als gevorderden in de subsidie- en fondsenwerving.

Algemeen

ZorgSubsidieKalender en Fondsendatabase Armoede zijn activiteiten van ZorgSubsidieKalender B.V., Kamer van Koophandel: 82006946. ZorgSubsidieKalender B.V., gevestigd aan de Europalaan 2, 3526 KS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://zorgsubsidiekalender.nl
Europalaan 2
3526 KS Utrecht
030-2270037

Stance van Heijst is de Functionaris Gegevensbescherming van ZorgSubsidieKalender B.V.. Zij is te bereiken via stance@zorgsubsidiekalender.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZorgSubsidieKalender B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over jouw surfgedrag op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zorgsubsidiekalender.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

• ZorgSubsidieKalender B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• ZorgSubsidieKalender B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• ZorgSubsidieKalender B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
• ZorgSubsidieKalender B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ZorgSubsidieKalender B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

ZorgSubsidieKalender B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Wij gebruiken een mailsysteem om, na toestemming van klanten en geïnteresseerden subsidienieuws en tips te sturen. Daarnaast fungeert dit systeem als webshop om aankopen van klanten te faciliteren en onze financiële administratie te voeren.
ZorgSubsidieKalender B.V. werkt samen met derde partijen voor de uitvoering van operationeel, financieel en commerciële doelen. Met elke organisatie is een verwerkersovereenkomst geaccordeerd waarin de privacy van persoonsgegevens geborgd is. Voor inhoudelijke details verwijzen wij naar de privacyverklaring van de desbetreffende partij.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZorgSubsidieKalender B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Verplichting vanuit de Belastingdienst
Personalia > 7 jaar > Verplichting vanuit de Belastingdienst
Adres > 7 jaar > Verplichting vanuit de Belastingdienst
Enzovoort > 7 jaar > Verplichting vanuit de Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

ZorgSubsidieKalender B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZorgSubsidieKalender B.V. gebruikt zowel noodzakelijke functionele cookies als niet-noodzakelijke cookies en trackingmechanismen. De niet-noodzakelijke cookies gebruiken we alleen als je ons hier toestemming voor geeft.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De noodzakelijke cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Door middel van de marketingcookies kunnen wij aan de hand van statistieken en conversietracking ons aanbod optimaliseren en je aanbiedingen laten zien op basis van je interesses.

Google Analytics, Google Ads en Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, Google Tag Manager en Google AdWords. Je dient je ervan bewust te zijn dat je gegevens via deze tools mogelijk naar ontvangers buiten de EER worden doorgestuurd (bv. de VS), waar er geen passend beschermingsniveau conform de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is verzekerd. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de volgende beschrijving van de individuele marketingtools.

 • Naam: Google Analytics
  Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Functie: Analyse van gebruikersgedrag (pagina-opvragingen, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), retargeting, conversietracking en retargeting in combinatie met Google Ads
 • Naam: Google Tag Manager
  Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Functie: Beheer van websitetags via een gebruikersinterface, integratie van programmacodes in onze websites
 • Naam: Google Advertenties
  Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  Functie: Plaatsing van advertenties, remarketing, conversie tracking. Meer informatie is beschikbaar op: https://adssettings.google.com/authenticated

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZorgSubsidieKalender B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zorgsubsidiekalender.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

ZorgSubsidieKalender B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZorgSubsidieKalender B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zorgsubsidiekalender.nl

Vragen?

Bel ons gerust op 030-2270037

Disclaimer

Zorgsubsidiekalender.nl en fondsendatabasearmoede.nl zijn online publicaties van ZorgSubsidieKalender B.V.. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze websites aanvaardt ZorgSubsidieKalender B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, door eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel voor de eigen teksten als voor teksten van derden. Alle informatie die op deze website is vermeld, is voorbehouden aan druk, taal en/of zetfouten. Alle nieuws dat op deze site wordt vermeld is indicatief en uitsluitend bedoeld als nieuwswaarde. Er kunnen aan de inhoud van de websites geen rechten worden ontleend.

 fa-thumbs-o-up

 

Abonnement

.

 fa-laptop

 

Demonstratie

.

 fa-newspaper-o

 

Nieuws

.

  fa-search-plus

 

Project

.

  fa-phone

 

Contact

.