Arm en Oud: hulp bij armoede onder ouderen

Steeds meer ouderen hebben moeite met rondkomen. Stijgende prijzen zorgen ervoor dat veel ouderen, die het soms van enkel een AOW-uitkering moeten doen, moeten inleveren op boodschappen of activiteiten. Door de vergrijzing van de samenleving is dit een groeiend probleem.

Groeiende armoede onder ouderen

De inflatie van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat steeds meer ouderen in armoede dreigen te geraken. Prijzen in de supermarkt en de winkels stijgen, maar de inkomens van deze groep stijgt nauwelijks mee. De ‘oude’ ouderen worden hierdoor het hardst geraakt, omdat zij het vaker moeten doen met alleen een AOW-uitkering en relatief hoge zorgkosten hebben. Deze armoede wordt niet altijd opgemerkt, waardoor er sprake is van verborgen of stille armoede. Meer maatschappelijke ontwikkelingen dragen bij aan geldzorgen onder ouderen, zoals de digitalisering van de maatschappij. Door het sluiten van bijvoorbeeld bankkantoren raken sommige senioren verdwaald in de digitale systemen van de bank en komen zodoende in de problemen. Of de angst voor cybercriminaliteit weerhoudt ouderen hun digitale geldzaken te regelen. Te laat of niet betaalde rekeningen kunnen op die manier leiden tot geldproblemen.

De gevolgen van verborgen armoede

Uit onderzoek van ouderenvereniging KBO-PCOB komt duidelijk naar voren wat de schrijnende gevolgen zijn van armoede. Ouderen moeten constant wikken en wegen wat ze wel of niet kunnen kopen, waaraan ze wel of niet kunnen deelnemen. Armoede zorgt ervoor dat de toch al schaarse sociale activiteiten moeten worden overgeslagen, omdat het niet bekostigd kan worden. Bovendien lopen mensen niet graag te koop met het feit dat ze iets niet kunnen betalen. Het vermijden van sociale situaties draagt bij aan gevoelens van eenzaamheid en sociale isolatie. Senioren lopen al meer risico op eenzaamheid door het verlies van een partner en/of het wegvallen van steeds meer dierbaren om hen heen. Verder kan armoede ervoor zorgen dat mensen medicijnen niet afhalen of een doorverwijzing naar een medisch specialist niet opvolgen, omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Dit kan grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Hulp bij armoede onder ouderen: voorbeelden uit onze database

De behartiging van het welzijn van ouderen kan bestaan uit uiteenlopende diensten. Hieronder staan drie voorbeelden van stichtingen die hun hulpverlening richten op verborgen armoede onder ouderen.

oranje vinkje

Stichting Welzijn Senioren

De Stichting Welzijn Senioren vindt dat welzijn een recht is. Zeker voor senioren die zich in deze dynamische, snel veranderende samenleving vaak kwetsbaar voelen. De Stichting Welzijn Senioren wil bijdragen aan het welzijn van senioren vanaf 55 jaar die wonen in verzorging- en verpleeghuizen, hospices en andere woonsituaties in de regio Midden-Nederland. Zij doen dit door materiële steun te geven aan projecten die zijn gericht op het versterken van het fysieke, mentale en sociale welbevinden van senioren.

Budget: geen vaststaand bedrag
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk regeling >>  

oranje vinkje

Koningin Emma Fonds

Het Koningin Emma Fonds ondersteunt organisaties met geld, tijd en/of aandacht om activiteiten mogelijk te maken, gericht op kwetsbare inwoners van Den Haag ouder dan 70 jaar, die in principe zelfstandig wonen. Zo wil het fonds eenzaamheid onder ouderen bestrijden en hen actiever deel laten nemen aan de maatschappij om hen heen, zodat hun weerbaarheid wordt vergroot en ze zingeving in hun bestaan ervaren.

Budget: geen vaststaand bedrag
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk regeling >>  

oranje vinkje

Gemeente Roosendaal – Subsidieregeling Alzheimercafés en theehuizen

De gemeente Roosendaal wilt met laagdrempelige voorzieningen bevorderen dat inwoners van de gemeente zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en zich betrokken voelen bij hun omgeving. Het fonds wil de zelfredzaamheid van inwoners bevorderen en zich onderdeel laten voelen van een netwerk, waarbinnen ze elkaar kunnen ondersteunen.

Budget: geen vaststaand bedrag
Deadline: 31 december 2023

Log in en bekijk regeling >>  

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverleners in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47,- per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.