Een steun in de rug voor eenoudergezinnen

Kinderen uit eenoudergezinnen hebben meer kans om in armoede op te groeien dan leeftijdsgenootjes met twee ouders. Het combineren van opvoeding en een baan creëert namelijk een extra uitdaging voor alleenstaande ouders. Bovendien moeten eenoudergezinnen relatief vaker rondkomen van een bijstandsuitkering. 

Het kan een uitdagende taak zijn om als alleenstaande ouder alle verantwoordelijkheden op je schouders te dragen. In Nederland groeit het aantal eenoudergezinnen en dat is een zorgelijke ontwikkeling. Daarom lichten we nu enkele fondsen uit die financiële hulp en ondersteuning bieden aan eenoudergezinnen, zodat deze ouders en kinderen een steuntje in de rug krijgen als er thuis weinig geld is.

Welke hulp is er voor eenoudergezinnen in armoede?

In de Fondsendatabase Armoede staan verschillende fondsen en stichtingen die hulp kunnen bieden aan (kinderen uit) eenoudergezinnen. Hieronder zie je vier voorbeelden:

oranje vinkje

Hendrik Pierson Fonds 

Dit fonds ondersteunt maatschappelijke projecten en organisaties die zich richten op alleenstaande ouders. Cliënten kunnen niet zelf een aanvraag indienen, maar de aanvraag loopt via een maatschappelijke organisatie. Met de vergoeding kan bijvoorbeeld een nieuwe woning worden ingericht, of gedeeltelijk de kosten van een studie worden gedekt. Ook een noodzakelijke reis naar het buitenland valt onder de activiteiten die worden vergoed, net als babyspullen. Log in en bekijk de regeling >>

Wat: financiële ondersteuning ter hoogte van maximaal € 350,-

oranje vinkje

Weduwen- en Wezenfonds

Het Weduwen- en Wezenfonds biedt financiële ondersteuning aan inwoners van Amsterdam met een budgettaire achterstand, voor eenoudergezinnen in het bijzonder. Op die manier krijgen zij meer ‘lucht’ en kunnen ze meedoen aan de samenleving. Het motto van het fonds is dan ook: ‘Het fonds van de kleine beetjes, dat een grote betekenis heeft..’. Aanvragen kunnen worden ingediend door erkende hulpverleningsinstellingen. Log in en bekijk de regeling >>

Wat: eenmalige gift of maandelijkse bijdrage

oranje vinkje

Nationaal Fonds Kinderhulp 

Eenoudergezinnen houden relatief minder over voor extra activiteiten voor kinderen. Ruim 300.000 kinderen in Nederland kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen vanwege gebrek aan geld thuis. Het Nationaal Fonds Kinderhulp biedt individuele hulp aan kinderen, zoals het vergoeden van een activiteit, boeken, winterjas, een fiets, Sinterklaascadeautjes en meer. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag indienen, dit gaat altijd via een maatschappelijke organisatie. Er geldt geen maximaal bedrag waarvoor een aanvraag kan worden ingediend. Log in en bekijk de regeling >>

Wat: materiële en financiële steun aan kinderen die leven in armoede

oranje vinkje

Stichting Urgente Noden Nederland 

Tot slot is er de Stichting Urgente Noden, dat eenmalig financiële steun biedt aan mensen die dat snel nodig hebben. Voor alleenstaande ouders die door het wegvallen van een inkomen in financiële nood verkeren, kan dit een oplossing bieden. De stichting kent veel lokale noodhulpbureaus, waardoor er in veel verschillende gemeenten hulp kan worden geboden. Dienst- en hulpverleningsorganisaties kunnen een aanvraag doen. De hoogte van de giften verschilt per noodhulpbureau. Voor gezinnen kan een renteloze lening worden aangevraagd van maximaal € 2.500,-. Log in en bekijk de regelingen >>

Wat: eenmalige giften en renteloze leningen

Kortom, (financiële) hulp aan eenoudergezinnen is beschikbaar en er zijn veel mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. Als alleenstaande ouder is het belangrijk om gebruik te maken van deze bronnen om zo de stabiliteit te creëren die nodig is voor het gezin. 

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverleners in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47 per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons