Regeling van de maand – Gotthold Efraim Stichting

Elke maand lichten wij een nieuwe regeling uit. Op deze pagina vind je dan uitgebreide informatie over deze regeling, inclusief het doel, wie aan kan vragen, de criteria, de deadline en het budget. Deze maand is dit Gotthold Efraim Stichting

De regeling van de maand

De Gotthold Efraim Stichting, vernoemd naar de gelijknamige 18e eeuwse schrijver die pleitte voor verdraagzaamheid in zijn werken, wil de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van minderbedeelde mensen in Nederland bevorderen. Middels materiële en financiële steun krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten in het hoger onderwijs meer kansen aangereikt, waardoor hun positie op de arbeidsmarkt versterkt wordt. 

Doel

De stichting steunt mensen materieel en financieel in hun ontwikkeling, zodat zij hun eigen inkomen kunnen genereren.

Wie kan de regeling van de maand aanvragen?

Je kunt zelf een aanvraag doen.

Criteria van de regeling

  • Je hebt een duidelijk plan, waardoor je in de toekomst zelf in je levensonderhoud gaat voorzien;
  • Je kunt jouw plan overtuigend duidelijk maken;
  • Je kunt heel concreet beschrijven waarvoor je ondersteuning aanvraagt;
  • Je kunt aantonen dat je niet de financiële middelen hebt om je plan te realiseren en andere stichtingen of instanties jou er niet bij kunnen helpen.

Budget: het gaat om financiële steun in de vorm van een schenking of lening of combinatie, of materiële steun in de vorm van een schenking of beschikbaar stellen van materiaal

Deadline:
jaar rond

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverleners in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47 per jaar

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.