€ 3 miljoen voor onderzoek naar schulden en armoede

Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt € 3 miljoen beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia.

Onderdeel van programma: Vakkundig aan het werk en NWA

Doel

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven armoede en schulden te willen bestrijden. Binnen enkele jaren moeten concrete verbeteringen zijn gerealiseerd. Onderzoek is nodig om doorbraken te realiseren. Het onderzoek dient gemeenten te helpen hun kennisvraagstukken op dit terrein te beantwoorden. Nieuwe werkwijzen moeten worden ontwikkeld om effectief met armoede en schulden om te gaan. Voor de NWA is de aandacht voor kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de resultaten gedurende de gehele looptijd van de projecten van groot belang.

Wie kan aanvragen?

Gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde maatschappelijke partijen kunnen zich aanmelden.

Criteria (samenvatting)

Binnen deze subsidieoproep wordt onderzoek op 3 thema’s gefinancierd:

  • Thema 1: Leven in armoede en sociale uitsluiting
  • Thema 2: Verborgen armoede bij diverse groepen
  • Thema 3: Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies

Voor deze NWA-call for proposals is er eerst een selectieronde waarbij belangstellenden (gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde maatschappelijke partijen) middels een motivatiebrief hun interesse kenbaar maken.

De motivatiebrieven van gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde maatschappelijke partijen worden apart door een beoordelingscommissie beoordeeld. De geselecteerde deelnemers dienen vervolgens als consortium een uitgewerkte aanvraag op te stellen. De uitgewerkte subsidieaanvragen worden beoordeeld op relevantie en kwaliteit.

Zie criteria >>

Budget: maximaal € 8000,- per kennisinstelling en € 4000,- per actief participerende gemeente.
Deadline: 23 april 2019, 14.00 uur (call is gesloten)

Overige informatie

Zie website ZonMw >>

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverlenders in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47 per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.