Fonds 1818: € 1 miljoen voor financiële zelfredzaamheid

Fonds 1818 heeft de afgelopen jaren verkend wat er in het werkgebied voor inwoners wordt gedaan om hun financiële zelfredzaamheid te bevorderen. Fonds 1818 stelt hiervoor tot eind 2022 één miljoen euro beschikbaar.

Doel: financiële zelfredzaamheid bevorderen

Het fonds wil nieuwe projecten ondersteunen die ervoor zorgen dat mensen uit de schulden blijven of er snel weer uitkomen.

Wie kan aanvragen?

Rechtspersonen.

Criteria (samenvatting)

Projecten gericht op de volgende thema’s kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen:

  • Bevorderen van samenwerking tussen organisaties, instanties, bedrijven en overheden;
  • Laagdrempelige noodvoorzieningen gericht op leniging van acute nood;
  • Vroegtijdig signaleren en oplossen van financiële problemen;
  • Ondersteunen van vrijwilligers die betrokken zijn bij projecten waarbij financiële zelfredzaamheid voorop staat;
  • Verstrekken van informatie en ondersteuning met het oog op verbetering van leefomstandigheden.

Voorrang wordt gegeven aan meerjarige plannen met een maximum van drie jaar. Projecten waarbij sprake is van samenwerking tussen verschillende partijen, zo mogelijk uit verschillende gemeentes in het werkgebied van Fonds 1818, hebben de voorkeur. Ook wordt nagegaan in hoeverre het project iets toevoegt in de betreffende gemeente ten opzichte van het huidige aanbod/de bestaande werkwijze.

Budget: maximaal € 200.000,- per project
Deadline: Bekijk de actuele informatie bij Fonds 1818 >>

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverlenders in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47 per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.