Fonds voor betere mobiliteit van kwetsbare groepen

Dit nieuwe fonds richt zich op projecten en initiatieven die de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en mensen met lagere inkomens helpen te verbeteren.

Doel

Het bestrijden van zogeheten ‘mobiliteitsarmoede’. Zo wordt het sociaal isolement van deze doelgroepen verkleind, en worden de kansen op onderwijs, arbeidsmarkt en een betere gezondheid vergroot. Deze doelstelling van de New Mobility Foundation is tevens in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s), die door de Verenigde Naties zijn geformuleerd met als doel om een einde te maken aan wereldwijde armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

Wie kan aanvragen?

Nederlandse en internationale projecten die mobiliteitsarmoede tackelen.

Criteria (samenvatting)

  • De focus ligt op fysieke mobiliteit van A naar B.
  • De focus ligt op tenminste een van de volgende doelgroepen: ouderen, gehandicapten, lagere inkomens en vluchtelingen.
  • Het gebruik van technologie is een belangrijk onderdeel van het project of initiatief.
  • Het project is innovatief in de zin dat het vernieuwend en grensverleggend is.
  • Het project of initiatief kan op grotere schaal en op andere plekken worden overgenomen. Met andere woorden: het project heeft de potentie om een groot publiek te bereiken, naast dichtbevolkte gebieden ook in dunbevolkte gebieden.
  • Het project of initiatief biedt duurzame, toekomstbestendige oplossingen.

Budget: geen vaststaand bedrag
Deadline: jaar rond

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverlenders in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47 per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.