€ 7 miljoen subsidie voor het bestrijden van laaggeletterdheid

Dit actieprogramma geeft extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Er is subsidie beschikbaar voor verschillende activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Doel

Er kan subsidie aangevraagd worden voor:

  • een taaltraject voor ouders en/of activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners te voeren, of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen;
  • scholing die tot een betere taalvaardigheid van werknemers leidt;
  • activiteiten naar keuze waarmee uitvoering wordt gegeven aan (een deel van) een lokaal of regionaal Taalakkoord. De activiteiten kunnen hierbij zowel betrekking hebben op de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen als op leesbevordering bij kinderen (indien in samenwerkingsverband).

Wie kan aanvragen?

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Criteria (samenvatting)

Nieuw deze subsidieronde:

  • Naast activiteiten gericht op taal, komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden en rekenvaardigheden in aanmerking voor subsidie.
  • Aanvragen die worden ingediend in het kader van de samenwerkingsverbanden komen alleen nog in aanmerking voor subsidie wanneer deze zijn gericht op het bereiken van de NT1-doelgroep (mensen met Nederlands als moedertaal).
  • Werkgevers die subsidie aanvragen voor het verbeteren van de basisvaardigheden van hun werknemers, mogen de subsidie ook gebruiken voor zzp-ers met wie zij werken.
  • De subsidie kan alleen nog gebruikt worden voor mensen met een taalniveau ónder 2F (in voorgaande subsidierondes was dit tot en met 2F).

Budget: maximaal € 200.000,- per aanvraag voor werkgevers, samenwerkingsverbanden en overige activiteiten, en maximaal € 1.000.000,- per aanvraag voor opleidingstrajecten van ouders.

Bekijk de actuele informatie via deze link >>

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverlenders in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47 per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.