Studiebeurzen voor jongeren uit armere gezinnen

Het einde van het studiejaar komt dichter en dichterbij. Jongeren staan voor een keuze: (door)studeren of niet? Sinds de afschaffing van de basisbeurs in 2015 blijkt dat er minder jongeren zijn gaan studeren van ouders die van de bijstand leven. Verschillende stichtingen stellen studiebeurzen beschikbaar voor jongeren uit arme gezinnen.

Gevolgen invoering leenstelsel

Sinds de invoering van het sociale leenstelsel in 2014 kiezen jongeren uit gezinnen met lagere inkomens minder snel voor een vervolgstudie, aldus onderwijswoordvoerder van GroenLinks Zihni Ozdil. Daarnaast blijkt dat de doorstroom van mbo naar hbo stokt uit onderzoek van het CBS en de Universiteit van Amsterdam. Het leenstelsel is voor jongeren uit de armste gezinnen een hogere drempel dan voor jongeren met rijkere ouders.

Studiebeurzen om (door)studeren te stimuleren

Verschillende stichtingen en fondsen proberen juist die jongeren, die in minder gunstige financiele omstandigheden verkeren, te stimuleren om te (blijven) studeren. De stichtingen doen dit ieder vanuit een ander oogpunt. En iedere stichting heeft dus ook haar eigen voorwaarden. Deze tientallen stichtingen en studiefinancieringsmogelijkheden zijn terug te vinden in onze database. 

Een aantal stichtingen uit de database die studiebeurzen beschikbaar stellen

oranje vinkje

Stichting Schuurman Schimmel Van Outeren

De stichting is een particulier studiefonds dat al meer dan 125 jaar bestaat. De stichting is een studiefonds dat jonge studenten, die in minder gunstige financiële omstandigheden verkeren, wil helpen hun studie op het gebied van wetenschap of kunst voort te zetten of te voltooien. Zij schenkt niet alleen beurzen aan studenten die hun studie in Nederland niet kunnen bekostigen, maar ook aan studenten die stage willen lopen of wetenschappelijk onderzoek willen verrichten in het buitenland.

Budget: maximaal € 4.000,- per jaar, meerdere jaren steun mogelijk
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk regeling >>  

oranje vinkjeStichting I Am Foundation

Deze stichting heeft ten doel zo veel mogelijk jonge ondernemende doeners van het MBO de mogelijk bieden hun talent te ontplooien. De stichting doet dit door door studiebeurzen beschikbaar te stellen voor studenten die niet over de financiële achtergrond beschikken om kwalitatief onderwijs zelfstandig te kunnen financieren.

Budget: geen vaststaand bedrag, in de vorm van een studiebeurs/lening
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk regeling >>  

oranje vinkjeStichting Beurzenfonds Winford – Stebo

Het Winford Beurzenfonds is opgericht op initiatief van een ouderpaar dat zag hoe hoog de toegangsdrempel van het particuliere onderwijs eigenlijk is. Het doel van het fonds is om het kwaliteitsonderwijs van Winford toegankelijk te maken voor kinderen van ouders die het hoge lesgeld zelf niet kunnen betalen. Zodat ook deze kinderen de mogelijkheid hebben om hun dromen te verwezenlijken en een diploma te halen op het niveau dat bij ze past. Om dit te bereiken verstrekt het fonds studiebeurzen voor Winford.

Budget: je ontvangt een tegemoetkoming in de kosten op basis van financieel draagvlak
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk regeling >>  

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverlenders in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47 per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.