Geldgebrek en Armoede: hoe kunnen we het verlichten?

Geldgebrek en Armoede: hoe kunnen we het verlichten? Armoede heeft enorme negatieve gevolgen, vooral voor de mensen die in armoede leven of ermee opgroeien. Ze hebben vaak een slechtere gezondheid, wonen in een minder prettige omgeving en voelen zich eenzaam. Bovendien is aangetoond dat armoede veel stress veroorzaakt. Zowel maatschappelijk als menselijk gezien is armoede dus onwenselijk. Maar hoe kunnen we armoede verminderen of zelfs helemaal laten verdwijnen?

Armoede is een complex maatschappelijk probleem en vaak hebben mensen en gezinnen die in armoede leven te maken met meerdere problemen tegelijk. In dit artikel willen we ons vooral richten op het financiële aspect van armoede en proberen we enkele vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld, hoe wordt er in Nederland op dit moment financiële hulp geboden om de stress en het geldgebrek van deze mensen te verlichten?

Hoe krijgen mensen in Nederland financiële steun?

oranje vinkje

Door uitkeringen en toeslagen vanuit de overheid

Via de overheid kun je een uitkering of toeslag aanvragen als je leeft met geldgebrek of armoede. Er zijn echter verschillende verplichtingen en voorwaarden waaraan je moet voldoen. Neem bijvoorbeeld de bijstandsuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je aantonen dat je onvoldoende inkomen hebt en er wordt ook gekeken naar je vermogen. Daarnaast zijn er verschillende verplichtingen, zoals sollicitatie- en re-integratieverplichtingen. De gemeente kan je ook vragen om naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Als je je niet aan de regels houdt, kan je uitkering worden gekort.

oranje vinkje

Door donaties van fondsen

Een andere manier om financiële steun te ontvangen, is door middel van donaties van fondsen. In Nederland zijn er veel fondsen die financiële of materiële steun bieden aan mensen in armoede. In de Fondsendatabase Armoede zijn meer dan 600 van dergelijke fondsen te vinden. Sommige fondsen richten zich op mensen in nood in het algemeen, terwijl andere specifieke doelgroepen helpen. Ook hier moet je aan specifieke voorwaarden voldoen en vaak aantonen dat je inkomen onder het bestaansminimum ligt. Het grote verschil met uitkeringen van de overheid is dat je meestal geen tegenprestatie hoeft te leveren.

Is er ook een andere aanpak mogelijk?

Het verkrijgen van financiële steun is vaak ingewikkeld voor mensen in armoede. Naast de uitdagingen van het aanvragen en vinden van de juiste steun, moeten ze ook voldoen aan verplichtingen of tegenprestaties leveren, of ze moeten een specifiek bestedingsdoel hebben dat past bij een bepaald fonds.

Gewoon Geld Geven: de impact van belangeloos geld geven

Kansfonds onderzoekt samen met de Hogeschool van Amsterdam wat er gebeurt als mensen met geldgebrek of armoede geld ontvangen en zelf mogen beslissen hoe ze het besteden. Deze gedurfde aanpak is nieuw in Nederland. Armoede belemmert ontwikkeling en participatie. Met het programma Gewoon Geld Geven willen ze specifiek kijken naar gezinnen met kinderen. Door hen geld te geven, kunnen ze de vicieuze cirkel van armoede doorbreken.

Onderzoek toont aan dat mensen in armoede vaak onverstandige keuzes maken door de financiële stress. Internationale studies laten daarentegen zien dat mensen die geld ontvangen en zelf beslissen hoe ze het gebruiken, hun leven weer op de rails kunnen krijgen. Kansfonds speelt een belangrijke rol in het eerste onderzoek naar onvoorwaardelijk extra geld geven in Nederland. Deze pilot richt zich op langdurig arme gezinnen. Ze onderzoeken wat er gebeurt met hun problemen wanneer de financiële schaarste verdwijnt. Als de pilot slaagt, volgt een grootschalig experiment van twee jaar. De gestelde hypothese is dat onvoorwaardelijk extra geld geven kosteneffectiever is dan intensieve hulpverlening, met enorme impact op ons sociale stelsel.

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverlenders in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47 per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.