Zelfontwikkeling en -ontplooiing voor iedereen

Deze stichting steunt mensen die het verlangen hebben om hun leven een andere wending te geven doormiddel van zelfontwikkeling en -ontplooiing door cursussen en coaching te financieren.

Doel: een betere leefomgeving door zelfontwikkeling

De stichting ondersteunt individuen,groepen en instanties die ervoor kiezen om, door zichzelf te ontwikkelen, een bijdrage te leveren aan het beter functioneren en leefbaarder maken van hun leefomgeving en in het verlengde daarvan de maatschappij in het algemeen. Dat wil zeggen dat individuen die ervoor kiezen om hun bijdrage in de maatschappij te vergroten, ondersteund worden in het volgen van scholing of trainingen via de stichting.

Deelnemers dragen vervolgens bij aan het algemeen nut door zich in te zetten voor vrijwilligerswerk, mantelzorg, overdracht van eigen expertise aan anderen, uitdragen en delen van sociale cohesie en alles wat daarmee in verband kan worden gebracht. Ook kan de training gericht zijn op het voorkomen van bijvoorbeeld een burn-out of het herstellen daarvan, zodat het individu weer sneller in het algemeen belang (werk, gezin, vereniging etc.) kan functioneren.

Wie kan aanvragen?

Iedereen komt in aanmerking, onafhankelijk wie je bent of wat je doet. Of je nu wel of geen Nederlands paspoort hebt, arm of rijk bent en jong of oud bent. Of ben je particulier, een stichting of een coach? Niemand wordt uitgesloten.

Criteria (samenvatting)

  • Als uitgangspunt kunnen cursussen, trainingen of coaching alleen gevolgd worden bij de door de stichting geselecteerde instituten en coaches.
  • De aanvragen die een eerste stap zijn om door een training, cursus of met behulp van een coach je leven een andere wending te geven, hebben voorrang. De aanvragen die een vervolgcursus of een verdere verdieping van je proces inhouden, komen in eerste instantie niet in aanmerking.

Budget: het nodige bedrag om de kosten van de cursus, coaching of training te dekken.

Overige informatie

Log in om het fonds te bekijken >>

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverlenders in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47 per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.