Wat als de Wmo tekortschiet voor woningaanpassing en woninginrichting?!

Net als bij de jeugdzorg, heeft het decentraliseren van bevoegdheden van de Wet maatschappelijke bevoegdheden (Wmo) naar gemeenten geleid tot problemen. Onder de Wmo valt ondersteuning zoalsonder andere huishoudelijke hulp, hulpmiddelen zoals rolstoelenen woningaanpassing en woninginrichting zoals traplift en vervoer. De decentralisatie zou moeten zorgen voor meer ‘maatwerk’. Maar het overhevelen van de taken ging destijds in 2015 gepaard met flinke bezuinigingen. Hierdoor komen veel gemeenten geld tekort op hun begroting. Met als gevolg dat er sprake is van willekeur en chaos in de uitvoering van het beleid. Het ‘maatwerk’ dat de gemeenten moeten bieden aan de eigen inwoners leidt tot verschillen tussen gemeenten, die als onrechtvaardig worden ervaren. Het kan betekenen dat in de ene gemeente een voorziening wel wordt ondersteund, maar in de andere gemeente niet. Ook de hoogte van het toegewezen budget kan verschillen.

Alternatieve fondsen voor woningaanpassing en woninginrichting als de Wmo tekortschiet

Indien het je niet lukt om een woningaanpassing of bijzondere inrichting voor je cliënt via de Wmo verstrekt te krijgen, dan kun je in sommige gevallen een beroep doen op een bijdrage van een alternatief “categoriaal” fonds. Deze fondsen verstrekken in specifieke gevallen een bijdrage. Ze hanteren altijd toelatingseisen, om vast te stellen of en zo ja, voor welk bedrag je cliënt in aanmerking komt.

Een voorbeeld organisatie uit onze database die woningaanpassing en woninginrichting ondersteunt

oranje vinkje

T-Fonds

Het T-Fonds geeft financiële ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte of beperking die in een moeilijke financiële situatie verkeren en zelf niet de aanpassing of inrichting van de woning of een passende vervoersoplossing kunnen bekostigen, ook niet na het gebruikmaken van voorliggende voorzieningen.

Budget: geen vaststaand bedrag, de bijdrage overgemaakt naar de verwijzende organisatie (en dus niet direct naar de client zelf)
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk regeling >>  

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverlenders in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47,- per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.