Financiële ondersteuning voor vluchtelingen bij gezinshereniging

Zodra een vluchteling een verblijfsvergunning heeft kan er worden gewerkt aan gezinshereniging. Tegenwoordig komen de kosten die gepaard gaan met zo’n gezinshereniging voor de rekening van de vluchteling hier. Maar wat als je als vluchteling niet over de benodigde financiële middelen beschikt? In deze blog delen we een fonds uit onze database dat vluchtelingen financieel probeert te helpen met de gezinshereniging.

Gezinsherenigingsprocedure bestaat uit veel stappen met (hoge) kosten

Het grootste deel van de vluchtelingen, die in ons land is komen wonen, hebben hun familie moeten achterlaten. Zodra een vluchteling een verblijfsvergunning heeft gekregen, kan er gewerkt worden aan de gezinshereniging. Maar deze procedure blijkt zo eenvoudig nog niet. De gezinsherenigingsprocedure bestaat uit veel verschillende stappen. Gezinsleden van de vergunninghouder hebben, om naar Nederland te mogen reizen in het kader van gezinshereniging, een inreisvisum nodig: een zogeheten ‘machtiging tot voorlopig verblijf’ (mvv). De Immgratie- en Naturalisatiedienst (IND) beslist over zo’n aanvraag voor gezinshereniging. Dit kan lang duren, in sommige gevallen zelfs meer dan een jaar. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, dan moet de hier reeds wonende asielzoeker nog veel regelen. De kosten van bijvoorbeeld vliegtickets, maar ook andere regelkosten zoals het vertalen van documenten die nodig zijn voor de gezinshereniging, zijn voor de rekening van de vluchteling zelf. Dit terwijl zij gewoonlijk hier geen geld voor hebben.

Stichtingen die de kosten van gezinshereniging dekken

In de database van Fondsendatabase Armoede zijn er verschillende stichtingen opgenomen die vluchtelingen (financieel) bijstaan. In een eerder gepubliceerde blog noemden we al stichtingen die vluchtelingen helpen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Denk hierbij aan bijdragen voor reiskosten voor juridische bijstand, de kosten van medische hulp/onderwijs of cursuskosten om trauma’s te verwerken. Ook zijn er fondsen die helpen bij gezinshereniging. In sommige gevallen kan een vluchteling zelf een aanvraag indienen, maar vaak wordt er verwacht dat een hulpverlener de aanvraag doet. Deze fondsen dekken bijvoorbeeld de kosten voor benodigde vertaalwerkzaamheden en alle andere mogelijke kosten die zich kunnen voordoen bij de totstandkoming van gezinshereniging van nieuwkomers (vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben verkregen) waarop geen beroep kan worden gedaan op ondersteuning door overheidsinstellingen of andere organisaties.

Een voorbeeld stichting uit onze database die steun biedt bij gezinshereniging

oranje vinkje

Stichting Refugium – Noodfonds Vluchtelingen Zeeland

Refugium is een noodfonds met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, regio Zeeland, onder andere te ondersteunen in situaties waarin noodzakelijke kosten ontstaan in het kader van een verblijfsprocedure en gezinshereniging. Hulpverleners van de Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland kunnen een aanvraag indienen.

Budget: maximaal € 1.000,- per aanvraag
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk regeling >>  

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverlenders in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47,- per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.