Voedselbank in crisis door corona: zijn er alternatieven?

Uit onderzoek van Oxfam Novib blijkt dat de kloof tussen arm en rijk nog groter is geworden door de coronacrisis. In arme gezinnen is vaak minder geld voor eten. Met als gevolg dat er niet eerder zoveel mensen in Nederland een beroep deden op de voedselbank. Daarom lichten wij deze week fondsen uit die zich richten op mensen die (tijdelijk) niet genoeg geld hebben voor boodschappen.

De gevolgen van de coronacrisis voor de voedselbank

De groeiende kloof tussen arm en rijk heeft als gevolg dat niet alleen de onderste laag van de bevolking, maar inmiddels ook de middenstand afhankelijk is geworden van de voedselbank. In een aflevering van ‘Buiten het Binnenhof’ liet Margje Polman Tuin van de Voedselbank Amsterdam weten dat het aantal klanten van ‘haar’ voedselbank met maar liefst 40% is gestegen binnen een jaar. Zij ziet vooral dat veel ZZP’ers en mensen met een flexibel contract hard zijn geraakt door de corona crisis. Niet alleen zij, maar ook de voedselbanken zijn slachtoffer van corona. In oktober van het afgelopen jaar kwamen de voedselbanken niet alleen met tekorten te zitten doordat het aanbod van voedsel terugliep terwijl het aantal gebruikers toenam, sommige voedselbanken waren ook nog eens genoodzaakt lokaal maatregelen te treffen in verband met corona. In sommige gevallen betekende dit zelfs een tijdelijke sluiting. De vraag die zich dan voordoet is of er eigenlijk wel alternatieven zijn voor deze, inmiddels onmisbare, instellingen.

Informele voedselbank en maatschappelijke organisaties

Medeburgers proberen steeds meer hun steentje bij te dragen door onder andere het opzetten van een informele voedselbank, waarbij tassen met voedsel vanuit de achtertuin worden aangereikt. Naast de (informele) voedselbanken kan er echter ook hulp worden aangevraagd bij maatschappelijke organisaties, zowel op lokaal als nationaal niveau, die niet alleen in natura voorzien maar in sommige gevallen ook geld beschikbaar stellen.

3 Fondsen als alternatief voor de voedselbank die zijn gericht op hulp bij voorzien in dagelijkse levensbehoeften

In de Fondsendatabase Armoede houden we ruim 600 actuele fondsen bij voor individuele hulp aan mensen in armoede. Dit houdt ook de fondsen in die gericht zijn op hulp bij voorzien in de dagelijkse levensbehoeften zoals voeding. In dit blog lichten we er drie voor je uit.

oranje vinkje

Netwerk DAK voor 100.000 mensen in de knel

Netwerk DAK heeft een noodfonds opgezet voor extra hulp bij basisvoorzieningen, waaronder eten omdat de voedselbank bijvoorbeeld gesloten is. De aanvraag moet overigens duidelijk gerelateerd zijn aan de problemen die verband houden met de corona maatregelen.

Budget: maximaal € 2.500,- per aanvraag
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk regeling >>  

oranje vinkjeFonds voor Ons

Een noodfonds dat alleen lokaal actief is, is Fonds voor Ons. Alle inwoners van de gemeente Raalte die tijdelijk niet in staat zijn de dagelijkse levensbehoeften, zoals boodschappen, te betalen kunnen hier een verzoek tot hulp doen. In principe geeft Fonds voor Ons geen geld, maar verstrekken in plaats daarvan levensmiddelenbonnen.

Budget: maximaal € 500,- per jaar per cliënt
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk regeling >>  

oranje vinkje

Stichting Werkgroep Zonder Naam

Werkgroep Zonder Naam is een stichting die actief is in verschillende regio’s in Rotterdam. De stichting bestrijdt armoede in bijzondere gevallen met een klein geldbedrag, echter normaalgesproken bezorgen zij goed gevulde boodschappentassen aan huis. Hiermee bieden zij tegelijkertijd een zekere mate van anonieme hulp, anders dan bij de Voedselbank het geval is.

Budget: vooral bijdragen in natura zoals een boodschappenpakket
Deadline: jaar rond

Log in en bekijk regeling >>  

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverlenders in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47 per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.