TONK: Een nieuwe regeling voor mensen in financiële nood door corona

Heb jij cliënten die tijdens de coronacrisis niet uit de financiële problemen geholpen zijn door eerdere steunmaatregelen? Dan kan de nieuwe regeling, genaamd TONK, mogelijk wat voor hen betekenen.

Sinds kort biedt het Rijk namelijk via de gemeenten extra hulp met de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) regeling. Op deze manier kunnen gemeenten hun inwoners ondersteunen die door corona in financiële nood verkeren. 

Wat is TONK?

Door de kabinetsmaatregelen tijdens de coronacrisis hebben veel huishoudens te maken met een onverwachte terugval in hun inkomsten. Het kabinet heeft daarom in de diverse steunpakketten maatregelen genomen om deze huishoudens te ondersteunen. Echter, voor veel huishoudens zijn de bestaande en tijdelijke maatregelen niet voldoende.

Het kabinet heeft om die reden 130 miljoen euro vrijgemaakt voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) in de eerste helft van 2021. Het betreft een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten, denk hierbij aan huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, zoals gas, water en licht. De TONK-uitkering krijg je in principe als gift, waarbij je de vergoeding niet hoeft terug te betalen en dus mag houden. Echter, soms kan er worden bepaald dat je de uitkering krijgt in de vorm van een lening, omdat je bijvoorbeeld weet dat je binnenkort een groot bedrag krijgt. De uitkering betaal je dan later terug. De TONK regeling is een vorm van bijzondere bijstand, en daarmee gaat de uitvoering via de gemeenten.

Kan TONK mijn cliënt helpen?

Is hij of zij ondernemer/zzp’er, werknemer of werkzoekende en komen de financiële problemen door de coronamaatregelen? Dan kan de TONK wellicht helpen. De TONK is namelijk bedoeld voor huishoudens die een terugval hebben in inkomsten als gevolg van de coronacrisis, daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen en waarvoor andere regelingen, zoals de Tozo, geen uitkomst (meer) bieden. Omdat de gemeenten de regeling uitvoeren hebben zij eigen beleidsvrijheid. De gemeente controleert dus of een huishouden in aanmerking komt voor de uitkering. Bovendien bepaalt de gemeente ook de hoogte van de TONK-uitkering. Hoeveel TONK je cliënt krijgt hangt af van zijn of haar situatie. Hierbij wordt onder andere gekeken naar:

  • de hoogte van de noodzakelijke woonkosten;
  • het inkomen op dat moment; en 
  • de draagkracht, oftewel welk deel van de woonkosten je cliënt nog zal kan betalen. 

Aanvragen

De regeling kan je sinds 1 maart 2021 aanvragen via de website van de gemeente waar je cliënt woont. De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021 en kan dus met terugwerkende kracht worden toegekend. 

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverlenders in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47 per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.