Corona – hulpmaatregelen voor mensen in armoede

Veel mensen hebben op dit moment te maken met inkomensverlies, tijdelijke werkeloosheid, ontslag of bijvoorbeeld een stijging van de verwarmingskosten omdat ze gedwongen thuis zitten. Scholen en verenigingen hebben hun deuren gesloten, dus ga er maar aan staan. En hoe kun je de lesstof oefenen met je kind als je geen computer hebt? Wie kan je kinderen begeleiden? En in de supermarkt zijn de goedkoopste producten het eerste uitverkocht.
Ook kunnen kwetsbare mensen sinds de corona crisis niet meer terecht op plekken waar ze hun sociale contacten onderhouden om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. En vaak hebben zij geen financiële buffer om bij teruglopende inkomsten voor langere tijd huur, gas en licht of zorgkosten te betalen.

De Landelijke Armoedecoalitie doet een oproep aan het kabinet, gemeenten, woningcoöperaties, commerciële verhuurders, zorgverzekeraars en het professionele veld van schuldhulp en incasso om een coulante houding aan te nemen naar deze groepen in onze samenleving.

Wat gebeurt er momenteel in ons land?

Computers voor thuisonderwijs kinderen
Voor sommige leerlingen is onderwijs op afstand niet toegankelijk. Bijvoorbeeld omdat zij thuis geen computer, laptop of tablet tot hun beschikking hebben. Veel scholen hebben hier al een oplossing voor gevonden. Voor scholen waar dit niet mogelijk is heeft het ministerie van OCW aan SIVON gevraagd om zoveel mogelijk laptops aan te schaffen en te verspreiden. Hiervoor is 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld en ook de ABN Amro Foundation heeft 2000 laptops ter beschikking gesteld. Zo wordt onderwijs op afstand voor alle leerlingen bereikbaar. (bron: SIVON)

Voedselbanken krijgen geld van kabinet
Het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland krijgt financiële hulp van het kabinet. Er wordt eenmalig een subsidie van 4 miljoen euro als vangnet voor het calamiteitenfonds beschikbaar gesteld. Samen met vertegenwoordigers van VNG en Voedselbanken Nederland is er een actieteam voedselbanken ingericht om samen te werken aan snelle oplossingen voor die situaties waar voedselbank en gemeenten de problemen niet samen kunnen oplossen. (bron: Vereniging van Nederlandse gemeenten)

Beslagleggingen worden mogelijk opgeschort
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft haar gerechtsdeurwaarders gevraagd in deze uitzonderlijke situatie het belang van de volksgezondheid voorop te stellen en adviseren gerechtsdeurwaarders met klem om ontruimingen en beslagleggingen op inboedel op te schorten. Ook hebben zij het kabinet gevraagd om een noodfonds te onderzoeken voor schrijnende situaties die kunnen ontstaan bij schuldeisers. (bron: KBvG)

Afsluitingen drinkwater opgeschort
Indien sprake is van onbetaalde rekeningen voor het drinkwater, dan door de drinkwaterbedrijven niet de drinkwatertoevoer afggesloten. Wel blijft de betalingsverplichting voor alle gebruikte drinkwater in stand. (bron: Vereniging van waterbedrijven in Nederland)

Individuele afspraken over de betaling van energierekeningen
Mochten er bedrijven en particulieren als gevolg van de coronacrisis in betalingsproblemen te komen, dan zullen leveranciers met begrip voor de situatie in gesprek gaan om individuele afspraken te maken. Energieleveranciers hebben verschillende hulpmiddelen beschikbaar voor klanten met betalingsproblemen. (bron: Energie Nederland)

Behoud van Werkgelegenheid
Het kabinet neemt maatregelen om de werkgelegenheid te behouden. Er zijn diverse regelingen (op komst) voor zelfstandig ondernemers, zzp-ers, uitzendkrachten of werknemers met een 0-uren-contract. (bron en link Rijksoverheid)

Meldpunt voor Schuldhulpverlening/bewindvoering
De NVVK (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) roept schuldhulpverleners, bewindvoerders en budgetbeheerders in te spelen op deze tijd, waarin de ene maatregel de andere opvolgt. Werk je in schuldhulpverlening, bewindvoering of budgetbeheer en loop je tegen uitvoeringsproblemen aan? Meld ze bij je gemeente en bij de NVVK, dan kijken ze wat ze voor je kunnen betekenen. (bron: NVVK)

Kenniscentra voor professionals uit het sociaal maatschappelijk domein
Movisie plaatst regelmatig updates voor professionals uit het sociaal- en maatschappelijk domein. Samenwerkingspartners van Movisie en andere landelijke organisaties bieden informatie voor gemeenten, mantelzorgers of burgerinitiatieven via diverse kanalen aan. Movisie bundelt deze websites van het RIVM, de VNG, MantelzorgNL, de Rijksoverheid, Platform vrijwillige inzet etc. Link naar de website>> (bron: Movisie)

Coronahulp – met daarin updates van fondsen en hulpinitiatieven
De Fondsendatabase Armoede actualiseert wekelijks een overzicht van Corona hulpinitiatieven – met daarin updates van fondsen, hulp platforms etc. initiatieven. Klik hier en bekijk het overzicht >>

Fondsendatabase Armoede opent tijdelijk een gratis spreekuur
Ben je als professional werkzaam in het sociaal- en maatschappelijk domein en zoek je de juiste financiële steun voor je cliënten? Op maandag, dinsdag en donderdag zijn wij bereikbaar op 030-2270385.

Zoek je fondsen en donaties voor jouw cliënt?

De Fondsendatabase Armoede is hét hulpmiddel voor hulpverlenders in het sociaal domein! Wil jij je cliënten beter helpen en ben je op zoek naar individuele fondsen en donaties voor mensen in armoede en kwetsbare situaties? Het lidmaatschap op de database geeft je toegang tot 600+ actuele regelingen die financiële steun of hulp in natura bieden voor individuele cliënten. Zo kun je altijd snel en handig zoeken naar een passende regeling voor jouw cliënt. Daarnaast ontvang je de nieuwsbrief met daarin het laatste fondsennieuws en uitgelichte thema’s. Lees hier meer over het lidmaatschap >>

Word lid voor € 47 per jaar >>

Heb je vragen? Neem dan contact op met ons.